نهار خوری سلطنتی

میز نهار خوری 10 نفره سلطنتی

میز نهار خوری سلطنتی از طرح های زیبا و چشمگیر شاخته شده که کار دست منبط کاران عزیزمان می باشد. که در آن رنگ های شاخص به کار رفته که ست مبلمان سلطنتی را کامل می کند.